Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Zgłoszenie szkoły do programu SKS

Porozumienie z placówką

Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Umowa zlecenia z nauczycielem

Oświadczenie do celów podatkowych

Wzór oświadczenia rodziców

Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone