Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

INFORMACJE O ZAWODACH

- 11.08.2022 - Informujemy, że Szkolny Związek Sportowy będzie w 2022 roku realizował nowe programy. Poniżej zamieszczmy linki ze szczegółowymi informacjami:

„KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” – Młodzieżowy Organizator Sportu

„KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” – Młodzieżowy Sędzia Sportowy

Ok.RUCH – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt ze szkół ponadpodstawowych


- 30.07.2022 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy Kalendarz i regulaminy szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2022/2023


- 30.07.2022 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy nowe wzory dokumentów niezbędnych przy organizacji zawodów - umowy zlecenia, list wypłat sędziowskich, wyliczenia wypłat (zmiana stawek podatkowych).
szczegóły


- 30.07.2022 - Informujemy, że na stronie zamieściliśmy nowe rachunki do umów zleceń (zmiana stawek podatkowych) dla realizatorów Programu SKS


Archiwum aktualności


KOMUNIKATY

Informujemy, że w lipcu i sierpniu Biuro ŁSZS będzie czynne w godz. 08.00 - 12.00.


Zarząd Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego informuje, że w dniu 14.03.2022 r. podjął uchwałę o zasadach finansowania udziału szkół z województwa łódzkiego, które w myśl regulaminów, zakwalifikowały się do uczestnictwa w zawodach ogólnopolskich w roku 2022

  1. Szkoły, które wezmą udział w zawodach ogólnopolskich na szczeblu ID, IMS i Licealiady będą dofinansowane w sposób następujący:
    ilość uczestników (wynikająca z regulaminów imprez ŁSZS) i jeden opiekun x ilość dni pobytu x 30 zł
  2. Dofinansowaniem objęta będzie szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w finale wojewódzkim.
  3. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie szkoła z powiatu, który ma uregulowaną składkę członkowską.
  4. Zwrot dofinansowania następuje po przedstawieniu, w nieprzekraczającym terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów, faktur oraz potwierdzonej delegacji uczestnictwa w zawodach.
  5. Przypominamy również, że szkoła samodzielnie dokonuje zgłoszenia do zawodów u ich organizatora, informując o swojej decyzji ŁSZS.
  6. Informacji o zawodach ogólnopolskich udziela biuro ŁSZS, można je także znaleźć na stronach www.szs.pl oraz www.lszs.pl

Zarząd ŁSZS informuje, że na posiedzeniu w dniu 17.11.2021 podjął uchwałę o podniesieniu od dnia 1 stycznia 2022 r. opłaty startowej za udział w Finałach Wojewódzkich, która będzie wynosiła 5 zł od zawodnika

Partnerzy
Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone